Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de Vlaamse Scriptieprijs.

Demotie bij oudere werknemers: Empirisch onderzoek naar visie en toepassing bij HR professionals in België

Ermelinde Nonneman
Nu demoveren om een redelijk pensioen voor iedereen te garanderenDemotie, het ergste wat u en mij kan overkomen? Demotie of een stap achteruit zetten in de carrière wordt vaak in een erg negatief daglicht geplaatst. De persoon wordt gemakkelijk gestigmatiseerd, hij/zij heeft niet de nodige competenties of hij/zij heeft een professionele fout gemaakt. Niets is minder waar, het kan ook gewoon de beste oplossing zijn. Dit is zeker het geval in het kader van de vergrijzingproblematiek en noodzaak om met zijn allen langer en toch menswaardig aan het werk te blijven.

De dynamiek van de bevolkingsvergrijzing op de wettelijke pensioenen en de welvaart in België.

Joy Van Cauteren Joy Van Cauteren
Wel varen maar grijs?Pensioenen zijn een brandend actueel onderwerp. Sommige politici wagen niet een uitspraak te doen omdat het zo gevoelig ligt, nochtans het is vijf voor twaalf. In deze masterthesis onderzocht ik de dynamiek van de bevolkingsvergrijzing op de wettelijke pensioenen en de welvaart in België. Behouden we dezelfde welvaart na pensionering?Er bestaat een wisselwerking tussen de bevolkingsvergrijzing en de wettelijke pensioenen en één tussen de bevolkingsvergrijzing en de welvaart.