Scriptiebank overzicht

De Vlaamse Scriptiebank is een vrij toegankelijke online databank. Deze bevat alle artikels en full text scripties van deelnemende bachelors en masters aan de

Kwaliteit van tolkprestaties in het Europees Parlement: Nederlands versus Frans en Italiaans

KU Leuven
2020
Paulien
Coppens
Kwalitatieve corpusanalyse van Franse en Italiaanse tolkprestaties ten opzichte van originele Nederlandse interventies door Vlaamse Europarlementsleden.
Meer lezen

Non-professional Translation in the City of Antwerp

KU Leuven
2019
Anaïs
De Vierman
In de masterproef 'Non-professional translation in the city of Antwerp' werden vertaalpraktijken onderzocht die zijn uitgevoerd door niet-professionele vertalers in de stad Antwerpen. Aan de hand van een vergelijkende corpusanalyse werd er nagegaan welk effect dit heeft op het microniveau, ofwel op de tekst zelf, en werd de invloed van het sociolinguïstische kader bekeken waarin de vertaling plaatsvindt.
Meer lezen

Een contrastieve begrippenanalyse van het taalgebruik (Duits en Nederlands) in de berichtgeving over de aanslagen in Brussel: een mixed methods research op basis van een zelf samengesteld corpus van kranten- en tijdschriftartikelen

Universiteit Gent
2018
Lisa
De Brabant
Aan de hand van een contrastieve corpusgebaseerde begrippenanalyse van een zelf samengesteld corpus van kranten- en tijdschriftartikels werd onderzocht in hoeverre de berichtgeving over de Brusselse aanslagen (22.03.2016) gelijklopend is in Vlaamse en Duitse printmedia.
Meer lezen

Een onverwerkt verleden. Ida en historische trauma's in het hedendaagse Polen.

Universiteit Gent
2017
Fien
De Coninck
De Poolse film Ida vormt het vertrekpunt voor een onderzoek naar historische trauma's in het huidige Polen. De felle kritiek die namelijk gekomen is op deze internationaal gerenommeerde film toont aan dat er zaken zijn waar Polen tot op de dag van vandaag mee worstelt. Deze zaken worden onderzocht en gekoppeld aan het huidige regeringsbeleid in Polen.
Meer lezen

Humor in reclame

Andere
2009
Romy
Raeyen
Dagelijks worden we als consument overspoeld door reclame. Om ervoor te zorgen dat de reclame opvalt en verwerkt wordt door de consument, gebruiken reclamemakers vaak humor in reclameadvertenties. Er bestaan verschillende technieken om reclameadvertenties humorvol te maken. In de literatuur vinden we zo verschillende categorisaties terug van humortechnieken. Sommige categorisaties geven algemene humortechnieken weer die niet bedoeld zijn voor commerciële doeleinden.
Meer lezen