Matchfixing in het wielrennen: een sluimerend gevaar?

Guus
Vande Kerckhove

Titel:

Een factorial survey naar sport-gerelateerde matchfixing in de Vlaamse wielerwereld.

Intro:

Deze masterproef aan de Universiteit Gent heeft geleid tot de ontwikkeling van een gevalideerde en onderbouwde factorial survey naar situationele risicofactoren die aanzetten tot sport-gerelateerde matchfixing binnen het wielrennen in Vlaanderen. In het voorjaar van 2022 werd deze survey ontwikkeld en gevalideerd door interviews met competitieve wielrenners. De survey werd ontworpen met oog op afname bij renners in de beloftecategorie, het Elite2-niveau en profrenners. Zo is er getracht een bijdrage te leveren aan het meten van situationele risicofactoren.

Corpus:

De masterproef is gebaseerd op volgende hoofdonderzoeksvraag: wat is een betrouwbare methode om situationele risicofactoren die aanzetten tot sport-gerelateerde matchfixing in de sport wielrennen in Vlaanderen te meten?

Noodzaak:

Om een efficiënt en proactief beleid te kunnen voeren is het noodzakelijk om te weten te komen wat het fenomeen is dat men tegengaat. In huidig onderzoek is er echter een focus merkbaar op gok-gerelateerde matchfixing. Weinig onderzoek spitst zich toe op matchfixing die niet te maken heeft met gokken, de zogeheten sport-gerelateerde matchfixing. Ook focust het merendeel van beschikbaar onderzoek naar matchfixing zich op de sport voetbal. Echter is het wielrennen in Vlaanderen een zeer grote sport. Sport-gerelateerde matchfixing is volgens wetenschappelijk onderzoek aanwezig en zelfs genormaliseerd gedrag in het wielrennen. Deze masterproef probeert dus een bijdrage te leveren in betrouwbare methodes van ontdekking en verkenning van het fenomeen van sport-gerelateerde matchfixing in de sport wielrennen in Vlaanderen.

Methode:

Deze bijdrage wordt geleverd door een betrouwbare methode te ontwikkelen die peilt naar de invloed van bepaalde risicofactoren op gedragsintenties van wielrenners. Dit is een vragenlijst met twee realistische situaties. Deze situaties beschrijven realistische voorstellen tot sport-gerelateerde matchfixing aan een renner. De bedoeling is dat een respondent zich in de plaats stelt van de renner in de beschreven situatie. Deze realistische situaties werden eerst getoetst bij een aantal actieve wielrenners. Deze renners gaven feedback en opmerkingen die ervoor zorgden dat de situaties realistischer werden. Door actieve, competitieve wielrenners te interviewen is ervoor gezorgd dat de onderzoeksgroep inspraak heeft gekregen in de ontwikkeling van de methode.

Nadat de realistische situaties worden voorgelegd aan de respondent worden een aantal vragen gesteld die peilen naar het gedrag dat de respondent in dergelijke situatie zou stellen. Elk van deze vragen wordt in de masterproef onderbouwd en gemotiveerd. Dit draagt bij tot de betrouwbaarheid van de vragenlijst.

Ook komt in de masterproef de huidige strafbaarstelling van matchfixing aan bod. Een algemeen aanvaarde definitie van matchfixing is afwezig. Daarom wordt ook voorzien in een eigen definitie van matchfixing die tevens bijdraagt tot een correcte lezing van de masterproef.

Uitleiding:

De masterproef is erin geslaagd een betrouwbare methode te ontwikkelen die peilt naar situationele risicofactoren voor matchfixing in het wielrennen. In verder onderzoek kan de vragenlijst verspreid worden onder potentiële respondenten. Doordat de vragenlijst uitgebreid gemotiveerd is, is de betrouwbaarheid hoog. Een analyse van de resultaten die voortkomen uit de vragenlijst kan interessante inzichten met zich meebrengen.

Bibliografie

Albert, Edward. (1991). Riding a line: competition and cooperation in the sport of bicycle racing. Sociology of Sport Journal, 8(4), 341-361.

Ashforth, B. E., & Anand, V. (2003). The Normalization of Corruption in Organizations. In B. M. Staw & R. M. Kramer (Eds.), Research in Organizational Behavior (Vol. 25, pp. 1–52). Amsterdam: Elsevier Ltd.

Astana - Qazaqstan. (2022, 3 januari). The Team. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://www.astana-qazaqstan.com/team/

Bakker, S., de Jong, E., van Schendel, A., van Gool, W., de Sousa, S. P., Slangen, H., ... & Munsters, W. (2013). Evaluatie WK Wielrennen 2012 (15-23 september 2012, Zuid-Limburg): Economische impact, beleving onder lokale bevolking en promotionele waarde.

BBC News. (2011, 6 februari). Sumo tournament cancelled amid match-fixing scandal‎. BBC News. https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-12375649

Belgian Cycling. (z.d.). Belgian Cycling. Koninklijke Belgische Wielrijdersbond. Geraadpleegd op 27 januari 2022, van http://www.belgiancycling.be/content.asp?language=nl&id=7&subid=125

Belgisch Staatsblad. (1999, 7 mei). Wet op de kansspelen, de weddenschappen, de kansspelinrichtingen en de bescherming van de spelers. Geraadpleegd op 26 januari 2022, van http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/wet/1999/05/07/1999010222/justel

Boniface, P., Lacarriere, S., Verschuuren, P., Tuaillon, A., Forrest, D., Icard, J. M., ... & Wang, X. (2012). Sports betting and corruption: How to preserve the integrity of sport. French Institute of International and Strategic Relations (IRIS) Study (and Associated Institutes).

Bourgeois, G. Beleidsnota Toerisme.

Carpenter, K. (2012). Match-fixing—the biggest threat to sport in the 21st century? International sports law review2(1), 1-24.

Cesanelli, L., & Indaburu, A. (2020). Evaluation of strategy and tactics in cycling: a systematic review of evaluation methods and possible performance implications. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. https://doi.org/10.23736/s0022-4707.20.11397-5

Chappelet, J. L. (2015). The Olympic fight against match-fixing. Sport in Society, 18(10), 1260–1272. https://doi.org/10.1080/17430437.2015.1034519

Christiansen, A. V., & Hjørngard, M. W. (2013). You can’t buy something you aren’t. On fixing results in cycling. FairPlay, Revista de Filosofia, Ética y Derecho del Deporte, (2), 64-84.

Cleret, L., McNamee, M., & Page, S. (2015). ‘Sports Integrity’ Needs Sports Ethics (And Sports Philosophers And Sports Ethicists Too). Sport, Ethics and Philosophy, 9(1), 1–5. https://doi.org/10.1080/17511321.2015.1049015

Council of Europe. (z.d.). The Convention on the Manipulation of Sports Competitions (the Macolin Convention). Sport. Geraadpleegd op 26 januari 2022, van https://www.coe.int/en/web/sport/t-mc

Council of Europe. (2021, 8 december). Network of National Platforms (Group of Copenhagen) new. Geraadpleegd op 26 januari 2022, van https://www.coe.int/en/web/sport/network-of-national-platforms-group-of…-

Cycling News. (2011, 7 december). Vinokourov denies he bought 2010 Liège-Bastogne-Liège win. Cyclingnews.Com. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://www.cyclingnews.com/news/vinokourov-denies-he-bought-2010-liege…

Cycling Vlaanderen. (2021a, maart). Jaarverslag 2020 Visie 2021. https://cycling.vlaanderen/assets/uploads/downloads/2020_JAARVERSLAG.pdf

Cycling Vlaanderen. (2021b, juni 12). Wedstrijdkalender. Geraadpleegd op 20 januari 2022, van https://cycling.vlaanderen/competitie/kalender

Departement Kanselarij en Buitenlandse Zaken. (2021, 13 juli). Aantal sportclubs. Geraadpleegd op 20 januari 2022, van https://www.statistiekvlaanderen.be/nl/aantal-sportclubs

De Buck, A., & Pauwels, L. (2017). Socialisatie, morele emoties en morele normen: Een empirisch onderzoek vanuit een geïntegreerd perspectief (Vol. 6). Maklu.

Dietl, H., & Weingärtner, C. (2014). Betting scandals and attenuated property rights: how betting-related match-fixing can be prevented in future. The International Sports Law Journal, 14(1–2), 128–137. https://doi.org/10.1007/s40318-014-0040-x

Drasch, K. (2019). Behavioral Intentions, Actual Behavior and the Role of Personality Traits. Evidence from a Factorial Survey Among Female Labor Market Re-Entrants. methods, data, analyses, 13(2), 23.

Duggan, M., & Levitt, S. D. (2002). Winning isn't everything: Corruption in sumo wrestling. American Economic Review, 92(5), 1594-1605.

Feustel, E. D., & Rodenberg, R. M. (2015). Sports (Betting) Integrity: Detecting Match-Fixing in Soccer. Gaming Law Review and Economics, 19(10), 689–694. https://doi.org/10.1089/glre.2015.19105

Forrest, D., & McHale, I. G. (2019). Using statistics to detect match fixing in sport. IMA Journal of Management Mathematics, 30(4), 431–449. https://doi.org/10.1093/imaman/dpz008

Geens, K. (2016). Algemene Beleidsnota - Justitie.

Hardyns, W., & Vanwersch, L. (2021). Het imago van het voetbal na een grootschalig fraudeschandaal: De Belgische case ‘Operatie Propere Handen’. In Nederlandse Vereniging voor de Criminologie.

Het Nieuwsblad. (2018a, juni 28). Chef Voetbal Ludo Vandewalle na België - Engeland: “Verzorgt of verbrodt Januzaj nu het feestje?” Het Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180628_03587848

Het Nieuwsblad. (2018b, 28 juni). Clash met Engeland dreigt bizar duel te worden, met nagenoeg een compleet andere opstelling bij Rode Duivels. Het Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180628_03586887

Het Nieuwsblad. (2018c, juni 28). Drie ex-bondscoaches schieten Roberto Martinez te hulp: “Spelen om te winnen, milledju!” Het Nieuwsblad. https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20180627_03586557

Het Nieuwsblad. (2022, 30 april). Provinciaal voetbal klapt uit de biecht over matchmanipulatie: “Ik was trainer van smeerlappen die kozen voor het geld". Het Nieuwsblad. Geraadpleegd op 2 mei 2022, van https://www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20220429_96173080

Holden, J. T., & Rodenberg, R. M. (2016). Lone-wolf match-fixing: global policy considerations. International Journal of Sport Policy and Politics, 9(1), 137–151. https://doi.org/10.1080/19406940.2016.1202304

Hosmer-Henner, A. (2010). Preventing game fixing: sports books as information markets. Gaming Law Review and Economics, 14(1), 31-38.

Huggins, M. (2018). Match-Fixing: A Historical Perspective. The International Journal of the History of Sport, 35(2–3), 123–140. https://doi.org/10.1080/09523367.2018.1476341

Huggins, M. (2019) Match-fixing, history and cultural perspectives. In: World Congress on Science and Football, 4-7 June 2019, Melbourne, Australia.

Kansspelcommissie - Federale overheidsdienst Justitie. (z.d.). Federale overheidsdienst Justitie. Geraadpleegd op 26 januari 2022, van https://justitie.belgium.be/nl/overheidsdienst_justitie/organisatie/ona…

Lagae, W., & Vanclooster, B. (2011). Van lokale folklore tot Flanders Classics. Vlaanderen fietst! Sociaalwetenschappelijk onderzoek naar de fietssportmarkt, 3.

Lagae, W. (2014). De cijfers, ploegen en businessmodellen. Sponsorreport wielerspecial. Published

Lagae, W., & Van Reeth, D. (2016). Een economische blauwdruk voor het internationale wegwielrennen. Leuvense Economische Standpunten, 2016(156), 1-16.

Lamberti, A. (2014). When the beautiful game turns ugly: A study of fan experiences of perceived match fixing in soccer.

Maennig, W. (2005). Corruption in International Sports and Sport Management: Forms, Tendencies, Extent and Countermeasures. European Sport Management Quarterly, 5(2), 187–225. https://doi.org/10.1080/16184740500188821

Manoli, A. E., Bandura, C., & Downward, P. (2020). Perceptions of integrity in sport: insights into people’s relationship with sport. International Journal of Sport Policy and Politics, 12(2), 207–220. https://doi.org/10.1080/19406940.2020.1747101

Mickey, A. (2021, 3 juli). The dying art of the team time trial can make or break Giro Donne dreams. CyclingTips. Geraadpleegd op 24 januari 2022, van https://cyclingtips.com/2021/07/the-dying-art-of-the-team-time-trial-ca…

Ministerie van Justitie en Veiligheid. (2021, 19 oktober). Strafrechtelijke aanpak Matchfixing. Matchfixing | Openbaar Ministerie. Geraadpleegd op 26 januari 2022, van https://www.om.nl/onderwerpen/matchfixing/strafrechtelijke-aanpak

MLB | Official Info | Commissioners | Kenesaw Mountain Landis. (z.d.). MLB.Com. Geraadpleegd op 17 januari 2022, van https://www.mlb.com/official-information/commissioners/landis

Ordway, C., & Opie, H. (2016). Integrity and corruption in sport. In N. Schulenkorf & S. Frawley (Eds.), Critical Issues in Global Sport Management (1st ed., pp. 38-64). Routledge

Petzold, K., & Wolbring, T. (2019). What Can We Learn From Factorial Surveys About Human Behavior? Methodology, 15(1), 19–30. https://doi.org/10.1027/1614-2241/a000161

Preston, I., Ross, S. F., & Szymanski, S. (2010). Seizing the Moment: A Blueprint for Reform of World Cricket. The Comparative Economics of Sport. https://doi.org/10.1057/9780230274273_10

Preston, I., & Szymanski, S. (2003). Cheating in contests. Oxford review of economic policy, 19(4), 612-624.

Roeser, S. (2010). Intuïties, emoties en onderbuikgevoelens in besluitvorming over risico’s. Tijdschrift voor toegepaste Arbowetenschap, 2, 44-49.

Rebeggiani, L. (2015). The Organizational Structure of Professional Road Cycling. In D. Van Reeth & D. J. Larson (Eds.), The Economics of Professional Road Cycling (pp. 33– 54). https://doi.org/10.1007/978-3-319-22312-4

Rest, J. R. (1986). Moral development: Advances in research and theory.

Serby, T. (2015). The Council of Europe Convention on Manipulation of Sports Competitions: the best bet for the global fight against match-fixing? The International Sports Law Journal, 15(1–2), 83–100. https://doi.org/10.1007/s40318-015-0069-5

Sidorski, R. & Dormaels, A. (2013). Good governance in sport, de strijd tegen match-fixing binnen de voetbalwereld op nationaal niveau.

Spapens, A. C. M., & Olfers, M. (2013). Matchfixing in Nederland: De aard en reikwijdte van het probleem, de risico's en de aanpak.

Spapens, T., & Olfers, M. (2015). Match-fixing: The current discussion in Europe and the case of the Netherlands. European Journal of Crime, Criminal Law and Criminal Justice23(4), 333-358.

Swiss Cycles. (2021, 18 juni). Hoeveel geld verdienen professionele wielrenners? Geraadpleegd op 22 maart 2022, van https://www.swisscycles.com/hoeveel-geld-verdienen-professionele-wielre…

Tak, M., Sam, M. P., & Jackson, S. J. (2016). The politics of countermeasures against match-fixing in sport: A political sociology approach to policy instruments. International Review for the Sociology of Sport, 53(1), 30–48. https://doi.org/10.1177/1012690216639748

Tak, M., Sam, M. P., & Jackson, S. J. (2018). The problems and causes of match-fixing: are legal sports betting regimes to blame? Journal of Criminological Research, Policy and Practice, 4(1), 73–87. https://doi.org/10.1108/jcrpp-01-2018-0006

Team Belgium. (z.d.). Nationaal platform ter bestrijding van de manipulatie van sportwedstrijden. Geraadpleegd op 26 januari 2022, van https://teambelgium.be/nl/artikel/nationaal-platform-ter-bestrijding-va…

Theodorou, N. C. (2017). Fix-the-fixing, play the game 2017. Retrieved from https://www.slideshare.net/apolon1hermes1/match-fixing-sport-event-mani…

Tiemeijer, W., Thomas, C., & Prast, H. (Reds.). (2009). De menselijke beslisser : Over de psychologie van keuze en gedrag. De menselijke beslisser, 257–258. https://doi.org/10.5117/9789089642028

Tour de France. (z.d.). Official classifications of Tour de France 2022 - Stage 21. Letour.Fr. Geraadpleegd op 24 januari 2022, van https://www.letour.fr/en/rankings

Trivers, R. (1971) ‘The evolution of reciprocal altruism’, Quarterly Review of Biology, 46, 35-57.

UCI. (z.d.). Regulations. Geraadpleegd op 27 januari 2022, van https://www.uci.org/regulations/3MyLDDrwJCJJ0BGGOFzOat

van Bottenburg, M., Dijk, B., Hover, P., Bakker, S., Smits, F., & Slender, H. (2015). Evaluatie Le Grand Départ Utrecht 2015.

Van der Hoeven, S., Constandt, B., Schyvinck, C., Lagae, W., & Willem, A. (2021). The grey zone between tactics and manipulation: The normalization of match-fixing in road cycling. International Review for the Sociology of Sport. https://doi.org/10.1177/10126902211038414

Van der Hoeven, S., De Waegeneer, E., Constandt, B., & Willem, A. (2020). Match-fixing: Moral challenges for those involved. Ethics & Behavior, 30(6), 425–443. https://doi.org/10.1080/10508422.2019.1667238

Van Quickenborne, V. (2020). Algemene Beleidsnota – Justitie.

VeloNews. (2012, 17 september). Colombian insists there was no deal with Vinokourov. VeloNews.com. Geraadpleegd op 19 januari 2022, van https://www.velonews.com/news/road/colombian-insists-there-was-no-deal-…

Vermang, D. (2021, mei). Een swot-analyse van het businessmodel van de wielersport (Thesis). UGent. https://libstore.ugent.be/fulltxt/RUG01/003/009/902/RUG01-003009902_202…

Verstraete, B., Maes, L., & Hublet, A. (2008). Het sociaal wenselijk antwoorden bij adolescentenenquêtes. Inter-universitaire scriptie, Leuven, Jeugdgezondheidszorg, Katholieke Universiteit Leuven.

Visschers, J., Paoli, L., & Deshpande, A. (2020). Match-fixing: Football referees’ attitudes and experiences. Crime, Law and Social Change, 74(1), 77-95.

Vlaamse Sportfederatie. (2022, 28 januari). De fiscale voordelen voor sportbeoefenaars worden hervormd: een overzicht | Vlaamse Sportfederatie. Geraadpleegd op 10 maart 2022, van https://vlaamsesportfederatie.be/nieuws-en-inspiratie/de-fiscale-voorde…

Vlaamse Vereniging van Journalisten. (2019, 18 september). Vlaamse kranten worden weer meer gelezen. VVJ. Geraadpleegd op 21 januari 2022, van https://journalist.be/2019/09/vlaamse-kranten-worden-weer-meer-gelezen

VRT. (2018, 28 juni). POLL: Moeten Rode Duivels gaan voor winst of verlies? vrtnws.be. Geraadpleegd op 22 januari 2022, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2018/06/28/poll/

VRTNWS. (2019, 11 april). Helft van Belgisch profpeloton komt niet rond met zijn loon. vrtnws.be. Geraadpleegd op 22 maart 2022, van https://www.vrt.be/vrtnws/nl/2019/04/10/wielrenners-lonen/

Whitaker, L., Backhouse, S. H., & Long, J. (2014). Reporting doping in sport: National level athletes’ perceptions of their role in doping prevention. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 24(6), 515–521. https://doi.org/10.1111/sms.12222

Download scriptie (145.24 KB)
Universiteit of Hogeschool
Universiteit Gent
Thesis jaar
2022
Promotor(en)
Prof. dr. Hardyns